bình ắc quy xe Innova – thay bình ắc quy innova

ắc quy xe innova 2017 – 335LN0-MF – DIN33 -33Ah

– Do bình theo xe (DIN33) không có bán trên thị trường nên có thể thay thế bằng bình DIN45 hay DIN60L

bình ắc quy innova 2017

Innova trước đời 2017 có thể sử dụng:

NS60LS
NS60LS (12V-45Ah)
46B24LS
46B24LS (12V-45Ah)
NS60LS
NS60LS (12V-45Ah)
NS60S
NS60S (12V-45Ah)

Innova 1.8j 2.0g