Thay bình ắc quy Yaris

Toyota Yaris

  • Bình theo ắc quy Toyota Yaris – 34B19L(S)-MF (bình dài 19cm, cọc lớn, nghịch)
  • 12V-33Ah
  • Yaris sử dụng ắc quy giống như ắc quy xe Vios, hộc bình lớn khổ bình theo xe, gắn được bình ắc quy 45ah (chiều dài 24cm).
  • Thay được những mã bình: GS-NS60LS ( ắc quy nước ) – 46B24LS-MF
Bình ắc quy Toyota Yaris
Bình ắc quy Toyota Yaris

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply