Thay bình ắc quy xe Toyota Rush

Xe Toyota Rush

Xe Toyota Rush

Ắc quy theo xe

Thông số bình ắc quy theo xe, bình 35ah, cọc thuận (R).

  • Chủng loại bình: Maintenance Free (Miễn bảo dưỡng)
  • Mã bình: 34B19R-MF
  • Điện thế: 12v
  • Dung lượng: 35ah
  • CCA: 279A
bình ắc quy theo xe Rush

bình ắc quy theo xe Rush

Ắc quy thay thế

Bình thay thế:
– GS: 40B19R (12v-35ah)

Gắn được bình 45ah cọc L, như hình dưới.

Gắn ắc quy GS cho xe Toyota Rush

Gắn ắc quy GS cho xe Toyota Rush

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply