Thay bình ắc quy Outlander

Mitsubishi Outlander

 • Ắc quy theo xe: 60Ah
 • D23 (JIS), cọc nghịch 23L dài 230mm
 • CCA: 356Ah
bình ắc quy theo xe mitsubishi outlander
Bình ắc quy theo xe Mitsubishi Outlander

Do không bảo dưỡng ắc quy dịnh kỳ nên cọc bình bị sunfat

 • Thay bình ắc quy GS MF 55D23L
thay bình ắc quy outlander
Ắc quy Outlander

Thay bình ắc quy Xpander

Mitsubishi Xpander

 • Bình theo xe: 34B19L
 • 12v-33ah
 • CCA: 272A

Bình thay thế

 • Delkor: DF40AL
 • GS: 44B19L
 • Đồng Nai: 44B20L
Bình ắc quy Mitsubishi Xpander
Bình ắc quy Mitsubishi Xpander
bình ắc quy Xpander
bình ắc quy Xpander

Thay bình ắc quy Santafe

Hyundai Santafe 2017

 • Bình theo xe: CMF60038
 • 12v-100Ah
bình theo xe hyundai santafe 2017
Bình ắc quy theo xe hyundai santafe 2017
 • Bình thay thế: DIN100 Đồng Nai
 • Delkor 60038
Hyundai santafe 2017
Hyundai santafe đời 2017 sử dụng bình DIN100

Santafe 2018

 • update

Thay bình ắc quy Sorento

Kia Sorento 2016

 • Sorento 2016
 • Sử dụng bình 105D31L 12v-90Ah
Ắc quy xe Kia Sorento
Bình ắc quy cho xe Kia Sorento – 105D31L

Kia Sorento 2017

 • Update

Kia Sorento 2020

 • Update

Thay bình ắc quy Navara

Nissan Navara 2017

 • Bình theo xe : 80D23L – MF
 • 12v-65Ah
bình ắc quy theo xe nissan navara 2017
bình ắc quy theo xe nissan navara 2017
 • Bình thay thế: GS MF 75D23L 12v-65ah
bình ắc quy navara 2017
bình ắc quy navara 2017
thay bình nissan navara
thay bình nissan navara

Kiến nghị

Sử dụng bình Q-85 của dòng xe Mazda

Navara 2015

 • 105D31L 12v-90Ah
bình ắc quy nissan navara 2015
bình ắc quy nissan navara 2015

Navara 2019

 • update