Lưu trữ Danh mục: tỷ trọng kế

Tỷ trọng kế đo axít H2SO4 bình ắc quy

tỷ trọng kế đo h2so4

Tỷ trọng kế do nồng độ a xít trong bình ắc quy Tỷ trọng kế là dụng cụ để đo nồng độ dung dịch điện phân (g/cm3). Trong quá trình kiểm tra bình ắc quy, sử dụng tỷ trọng kế đo nồng độ acid sunfuric có thể biết được phần nào tình trạng của bình […]