Lưu trữ thẻ: mã ngày sản xuất

Cách đọc ngày-tháng-năm – mã ngày sản xuất trên bình ắc quy

Cách đọc mã ngày tháng năm trên bình Đồng Nai Cách đọc ngày sản xuất bình ắc quy đồng nai Như mã phiếu bảo hành bình N120 (12v-120ah) của đồng nai có ngày sản xuất là: 14/07/2020 Cách đọc mã ngày tháng năm trên bình GS Cách đọc ngày sản xuất bình ắc quy GS […]