bình ắc quy cho mitsubishi Jolie

N50
N50 (12V-50Ah)
N50
N50 (12V-50Ah)
NS70
NS70 (12V-65Ah)