Thay bình ắc quy Suzuki XL7

Thay bình ắc quy Suzuki XL7

Thay bình ắc quy cho xe Suzuki XL7

Ắc quy theo xe

Thông số bình ắc quy theo xe

  • Mã bình: 38B19 (cọc nghịch)
  • Dung lượng: 35Ah
  • CCA: 265 (JIS)
Bình ắc quy xe XL7

Bình ắc quy xe XL7

Ắc quy thay thế

Thay bình GS MF 44B19L (12v-40ah) cho xe Suzuki XL7

Thay bình ắc quy xe Suzuki XL7

Thay bình ắc quy xe Suzuki XL7

Độ lại miếng cách nhiệt, thay được bình GS MF 46B24L (12v-45ah) cho xe XL7.

Giá bình ắc quy Suzuki XL7

Giá bình ắc quy xe XL7
Bình GS 44B19L giá: 1.150.000đ
Bình GS 45B24L giá: 1.250.000đ

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply