Bình ắc quy GS

Cty GS liên doanh Nhật Bản sản xuất bình ắc quy

1. Ắc quy truyền thống
2. Ắc quy MF ( miễn bảo dưỡng )
3. Hybrid
4. Ắc quy dân dụng ( thắp sáng, soi )