Thay bình ắc quy Camry

Thay bình ắc quy cho xe Toyota Camry

CAMRY 2018

Thông số ắc quy

  • Bình theo xe : GS Nước 55D23L
  • 12V-60Ah
  • Thay được bình khổ : 26DL (260mm)
  • Camry 2.5 : 55D23L, 80D26L, 85D26L
  • Camry 3.5 : 80D26L, 85D26L

Giá bình ắc quy

  • Giá tham khảo:
  • GS MF : 55D23L : 1.400k ; 80D26L : 1.550k
  • GS Nước 55D23L : 1.250k
ắc quy toyota camry 2018
Bình ắc quy Toyota Camry 2018 – 55D23L