Thay bình ắc quy Camry

CAMRY 2018

  • Bình ttheo xe : GS Nước 55D23L
  • 12V-60Ah
  • Thay được bình khổ : 26DL
acquy toyota camry 2018
bình ắc quy toyota camry 2018 – 55D23L
  • Camry 2.5 : 55D23L, 80D26L, 85D26L
  • Camry 3.5 : 80D26L, 85D26L