Lưu trữ thẻ: toyota

Thay bình ắc quy xe Innova

bình ắc quy innova 2017

Bình ắc quy xe innova Bình ắc quy xe Toyota Innova bao nhiêu ampe ? Ắc quy xe Innova đời 2019 về sau Toyota Innova 2019 sử dụng bình 60 ampe. Mã bình: 355LN2-MF ( tương đương DIN60L ) CCA: 360A Ắc quy xe Innova đời 2017 Bình ắc quy theo xe innova 33 Ampe […]

Thay bình ắc quy Camry

Thay bình ắc quy cho xe Toyota Camry cần chú ý: từ Camry đời 2019 sử dụng bình DIN, đời trước sử dụng bình thông thường (cọc cao) Bình ắc quy camry bao nhiêu ampe ? Bình ắc quy xe Toyota Camry 2019 sử dụng bình 60 ampe Camry 2019 Ắc quy theo xe Ắc […]