Lưu trữ thẻ: gs khô

Ắc quy GS kín khí, miễn bảo dưỡng, phù hợp sử dụng dòng xe du lịch