bình ắc quy xe vios – thay bình ắc quy vios

bình ắc quy theo xe vios 34B19L(S)-MF

thay bình ắc quy vios : 46B24L(S) 12v-45Ah

Thay bình 45ah vừa y khuôn với đế nhựa của xe.

Thay bình cọc lớn, cọc ngược : NS40ZL(S), NS60L(S)