Thay bình ắc quy Vios

bình ắc quy xe Toyota Vios

  • Bình theo xe : 34B19L(S) – 32Ah
  • Có thể thay thế : NS40ZL(S)-35Ah, NS60L(S) -45Ah
  • Thay bình 45ah vừa y khuôn với đế nhựa của xe.
bình ắc quy theo xe vios
thay bình ắc quy : 46B24L(s) 12v-45Ah

Khách hàng bình lớn, gắn được bình 55D23L ( bẻ thanh chắn bình, bỏ đế nhựa )