Thay bình ắc quy Fortuner

Toyota Fortuner 2017

  • Bình theo xe: 370LN3-MF
  • 12v-65Ah
  • CCA: 490A
bình theo xe fortuner
Bình theo xe Fortuner 2017
Thông số bình ắc quy xe Forturner 2017
Thông số bình ắc quy xe Fortuner 2017
  • Bình theo xe DIN 65 Ah
  • Thay thế bình GS – DIN70L ( thấp hơn bình zin tầm 1cm )
Bình ắc quy Fortuner 2017

Fortuner trước 2017

Bình ắc quy Fortuner
Thông số bình ắc quy Fortuner
Thông số bình ắc quy Fortuner
  • Máy xăng sử dụng bình 55D23L
  • Máy dầu : 80D26L (12V-70Ah) ; 85D26L (12v-75Ah)