Thay bình ắc quy Fortuner

Thay bình ắc quy cho xe Toyota Fortuner
– Đời 2017 : sử dụng cọc DIN (cọc chìm)
– Trước 2017 sử dụng bình 70ah, chiều dài 260mm

Toyota Fortuner 2017

  • Bình theo xe: 370LN3-MF
  • 12v-65Ah
  • CCA: 490A
bình theo xe fortuner
Bình theo xe Fortuner 2017
Thông số bình ắc quy xe Forturner 2017
Thông số bình ắc quy xe Fortuner 2017
  • Bình theo xe DIN 65 Ah
  • Thay thế bình GS – DIN70L ( thấp hơn bình zin tầm 1cm )
Bình ắc quy Fortuner 2017

Fortuner trước 2017

Bình ắc quy Fortuner
Thông số bình ắc quy Fortuner
Thông số bình ắc quy Fortuner
  • Máy xăng sử dụng bình 55D23L – 60Ah
  • Máy dầu : 80D26L (12V-70Ah) ; 85D26L (12v-75Ah)

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply