Thay bình ắc quy Kia Carnival

Ắc quy xe Kia Carnival 2021

Ắc quy theo xe

Bình theo xe sử dụng bình hãng GS, bình được nhập từ Thái Lan.

Bình ắc quy Kia Carnival

Bình ắc quy Kia Carnival

  • GS-DIN80L
  • 12v-80Ah
  • Kích thước:

Ắc quy thay thế

Varta 59043 – DIN90L (12v-90ah)

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply