Thay bình ắc quy Navara

Nissan Navara 2017

  • Bình theo xe : 80D23L – MF (bình GS nhập theo xe)
  • 12v-65Ah
bình ắc quy theo xe nissan navara 2017
bình ắc quy theo xe nissan navara 2017
  • Bình thay thế: GS MF 75D23L 12v-65ah
bình ắc quy navara 2017
bình ắc quy navara 2017
thay bình nissan navara
thay bình nissan navara

Kiến nghị

Sử dụng bình Q-85 của dòng xe Mazda

Navara 2015

  • 105D31L 12v-90Ah
bình ắc quy nissan navara 2015
bình ắc quy nissan navara 2015

Navara 2019

  • update