Thay bình ắc quy Sorento

Kia Sorento đời 2020 -> 2022

Ắc quy theo xe sử dụng bình DIN80 Đồng Nai (12v-80ah).
Thay bằng bình DIN90 Varta

Thay bình acquy Kia Sorento đời 2022

Thay bình acquy Kia Sorento đời 2022

Kia Sorento 2018

  • Bình ắc quy Kia Sorento bao nhiêu ampe : 90 ampe
  • Giá bình ắc quy Sorento bao nhiêu ?
  • GS MF 105D31L : 1.950.000đ (giá tham khảo)

Thông số bình ắc quy theo xe !

  • CMF90L-BCI
  • 12v-90Ah
  • CCA: 720A
ắc quy kia Sorento
Ắc quy theo xe Kia Sorento – CMF90L-BCI

Kia Sorento 2018

  • Sorento 2018 thay bình Delkor 90Ah – 120D31L
bình ắc quy Kia Sorento 2018
Bình ắc quy Kia Sorento 2018

Kia Sorento 2016

  • Sorento 2016
  • Sử dụng bình 105D31L 12v-90Ah
Ắc quy xe Kia Sorento
Bình ắc quy cho xe Kia Sorento – 105D31L

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply