Thay bình ắc quy Sorento

Bình theo xe
– CMF90L-BCI
– 12v-90Ah
– CCA : 720

ắc quy kia Sorento
Ắc quy theo xe Kia Sorento – CMF90L-BCI

Kia Sorento 2016

  • Sorento 2016
  • Sử dụng bình 105D31L 12v-90Ah
Ắc quy xe Kia Sorento
Bình ắc quy cho xe Kia Sorento – 105D31L

Kia Sorento 2017

  • Update

Kia Sorento 2020

  • Update