Thay bình ắc quy AVEO

Chevrolet Aveo

  • Đời 2012 sử dụng DIN60R
  • 12V-60Ah
Chevrolet Aveo
Ắc quy DIN60R Chevrolet Aveo
  • Bình 55D23L (kéo dây tới) hay 55D23R củng gắn OK
bình ắc quy chevrolet aveo
Bình ắc quy Chevrolet AVEO

Aveo 2017

  • update

Aveo 2019