Thay bình ắc quy Outlander

Mitsubishi Outlander

Bình theo xe

  • Ắc quy theo xe: 60Ah
  • D23 (JIS), cọc nghịch 23L dài 230mm
  • CCA: 356Ah
bình ắc quy theo xe mitsubishi outlander
Bình ắc quy theo xe Mitsubishi Outlander

Do không bảo dưỡng ắc quy dịnh kỳ nên cọc bình bị sunfat

Ắc quy thay thế

  • Thay bình ắc quy GS MF 55D23L
thay bình ắc quy outlander
Ắc quy Outlander

Giá bình ắc quy Mitsubishi Outlander

  • GS MF 55D23L (12v-60Ah) : 1.500.000đ (giá tham khảo)
  • GS 55D23L (nước) : 1.250.000đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *