Thay bình ắc quy Outlander

Mitsubishi Outlander

  • Ắc quy theo xe: 60Ah
  • D23 (JIS), cọc nghịch 23L dài 230mm
  • CCA: 356Ah
bình ắc quy theo xe mitsubishi outlander
Bình ắc quy theo xe Mitsubishi Outlander

Do không bảo dưỡng ắc quy dịnh kỳ nên cọc bình bị sunfat

  • Thay bình ắc quy GS MF 55D23L
thay bình ắc quy outlander
Ắc quy Outlander