Thay bình ắc quy Ranger

Ford Ranger 2023

Thông số bình ắc quy theo xe:

  • Genuine parts: eb3t-10655-ca
  • Xuất xứ: Made in Korea
  • Bình khô VRLA/AGM Battery
  • 12V / 80Ah / 140RC
  • CCA: 800A
  • Kích thước: 314 x 174 x 188 (mm)
Thay bình ắc quy cho xe Ford Ranger 2023

Thay bình ắc quy cho xe Ford Ranger 2023

Ford Ranger wildtrak 2017

  • Bình thay thế
  • GS DIN70
  • Đồng Nai DIN75
Bình ắc quy ford ranger wildtrak 2017
Bình ắc quy Ford Ranger Wildtrak 2017

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply