Thay bình ắc quy Lexus LX 570

Lexus 570
Lexus LX 570
Lexus LX 570

Thông số bình ắc quy theo xe

Bình ắc quy theo xe Lexus LX 570
Bình ắc quy theo xe Lexus LX 570
  • Bình thương hiệu FB
  • Mã bình: 105D31L
  • Dung lượng: 80ah
  • CCA: 655A

Ắc quy thay thế

Thay bình ắc quy GS cho xe LX 570
Thay bình ắc quy GS cho xe LX 570
  • Bình GS
  • Mã bình: 105D31L
  • Dung lượng: 90ah
Mục nhập này đã được đăng trong Lexus. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *