Thay bình ắc quy Lexus LX 570

Lexus LX 570

Lexus LX 570

Thông số bình ắc quy theo xe

Bình ắc quy theo xe Lexus LX 570

Bình ắc quy theo xe Lexus LX 570

  • Bình thương hiệu FB
  • Mã bình: 105D31L
  • Dung lượng: 80ah
  • CCA: 655A

Ắc quy thay thế

Thay bình ắc quy GS cho xe LX 570

Thay bình ắc quy GS cho xe LX 570

  • Bình GS
  • Mã bình: 105D31L
  • Dung lượng: 90ah

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply