Thay bình ắc quy xe Hyundai Kona

Thay bình ắc quy xe Hyundai Kona

Kona đời 2020

Thông số bình ắc quy theo xe

Thong số bình ắc quy theo xe Hyundai Kona

Thong số bình ắc quy theo xe Hyundai Kona

  • AGM DIN60L
  • 12v-60Ah
  • CCA 640A
Ắc quy theo xe Kona

Ắc quy theo xe Hyundai Kona

Bình theo xe là bình Rocket, chuẩn AGM

Ắc quy thay thế

  • Thay thế bằng bình có kích thuớc tương đương, loại bình AGM hay ít nhất củng là EFB dể sử dụng bền hơn.

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply