Thay bình ắc quy Kia Cerato

Thay bình ắc quy cho xe Kia Cerato 2019

Bình ắc quy theo xe

  • Bình Đồng Nai DIN45L (12v)

Ắc quy Kia Cerato bao nhiêu ampe: 45 ampe

Bình ắc quy Kia Cerato
Bình ắc quy Kia Cerato

Ắc quy thay thế

Bình theo xe quá nhỏ nên tuổi thọ bình không cao, sử dụng tầm hơn 1 năm là hư, Bỏ miếng cách nhiệt gắn được bình DIN60L

Giá bình ắc quy Cerato

Giá bình ắc quy Cerato bao nhiêu (tham khảo)

  • GS MF DIN45L: 1.200.000đ

TRƯỚC 2019 – THAY BÌNH DIN60L

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply