Thay bình ắc quy KIA

Bình ắc quy Rio

  • Bình 55D23L 12v-60Ah
bình ắc quy kia rio
bình ắc quy kia rio 75D23L – 12v65Ah

Bình ắc quy Sedona

  • Xe Kia Sedona sử dụng bình ắc quy 105D31L
  • 12V-90Ah
Kia Sedona
bình ắc quy cho xe Kia Sedona

Bình ắc quy K3

  • DIN60L

Bình ắc quy Cerato

  • DIN60L