Thay bình ắc quy Kia Rondo

Thay bình ắc quy cho xe Kia Rondo

Kia Rondo

Bình theo xe

  • Hãng: Pinaco – Đồng Nai
  • Mã bình: CMF 80D26L
  • Thông số: 12v70ah – CCA 650A
Bình ắc quy theo xe Kia Rondo
Bình ắc quy theo xe Kia Rondo

Bình thay thế

  • Thay bình 70Ah, kích thước chiều dài: 260mm, cọc nghịch. Có “gờ” dưới đế bình để gắn bình.
  • GS: 80D26L(70Ah), 85D26L (75ah)
  • Delkor : NX110-5L
Ắc quy Kia Rondo
Ắc quy Kia Rondo
bình ắc quy Kia Rondo
Bình ắc quy Kia Rondo

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply