Thay bình ắc quy Fiesta

Ford Fiesta

Khi ắc quy xe Ford Fiesta tới tuổi (gần hư) xe chạy thường bị giật. Do hộp số sử dụng điện ắc quy.
Chú ý: Khi thay ắc quy đừng khởi động xe liền, đợi hơn 1 phút hãy khởi động, tránh lỗi hộp số.

Ắc quy theo xe

  • Ắc quy Đồng Nai Miễn Bảo Dưỡng – CMF DIN52
  • 12V-52Ah
  • Kich thước : 242 x 174 x 175(mm)

Ắc quy thay thế

  • Đồng Nai DIN60 LBN
  • GS DIN60L LBN

Giá bình xe Fiesta

  • Giá tham khảo
  • GS : 1.450.000đ
  • Đồng Nai : 1.400.000đ
Ắc quy theo xe Ford Fiesta
Ắc quy theo xe Ford Fiesta
Bình ắc quy Fiesta
Bình ắc quy Fiesta
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Bình ắc quy Ford Fiesta
Bình ắc quy Ford Fiesta

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply