Tỷ trọng kế đo axít H2SO4 bình ắc quy

tỷ trọng kế đo h2so4

Tỷ trọng kế do nồng độ a xít trong bình ắc quy

Tỷ trọng kế là dụng cụ để đo nồng độ dung dịch điện phân (g/cm3). Trong quá trình kiểm tra bình ắc quy, sử dụng tỷ trọng kế đo nồng độ acid sunfuric có thể biết được phần nào tình trạng của bình ắc quy.

Tình trạng điện ắc quyNồng độ dung dịch điện phân (g/cm3)
Đầy điện1.250 – 1.270
Mất điện ~ 25%1.210 – 1.230
Mất điện ~ 50%1.170 – 1.200
Mất điện ~ 75%1.130 – 1.160
Hết điện< 1.100