Ắc quy KV

Thai Storage Battery Public Company Limited (TSB) là nhà sản xuất tiên phong và là nhà xuất khẩu ắc quy lớn nhất Thái Lan, xuất khẩu đến hơn 79 quốc gia trên toàn thế giới (các nước Đông Nam Á, Châu Âu, Nhật, Mỹ …). Sản phẩm ắc quy KV được sản xuất theo tiêu chuẩn nhật bản (Japanese standard).

ModelNominal Voltage
(V)
20HR
Capacity
(Ah)
Max Measurements (mm)Weight*
(kg)
Layout
Height (Max)Box HeightWidthLength
NS40Z(L)S12352222001271958.101(0)
NS60(L)S12452222001272368.691(0)
55D23R(L)126022420117123010.001(0)
NS70(L)126522420117030313.481(0)
N50(L)12502242011701959.651(0)
N70(L)127022420117030313.481(0)
NX120-7128522420117030318.181
N1001210023220917340622.111
N1201212025521018050226.423
N1501215025521022050534.613
N2001220026121627551720.03
Mục nhập này đã được đăng trong ắc quy và được gắn thẻ .