Cách đọc ngày-tháng-năm – mã ngày sản xuất trên bình ắc quy

Cách đọc mã ngày tháng năm trên bình Đồng Nai

Cách đọc ngày sản xuất bình ắc quy đồng nai
Cách đọc ngày sản xuất bình ắc quy đồng nai

Như mã phiếu bảo hành bình N120 (12v-120ah) của đồng nai có ngày sản xuất là: 14/07/2020

Cách đọc mã ngày tháng năm trên bình GS

Cách đọc ngày sản xuất bình ắc quy GS
Cách đọc ngày sản xuất bình ắc quy GS

Mã GS : G614050110029
Bỏ hai ký tự đầu, năm số tiếp theo là ngày sản xuất bình
Như mã trên bình sản xuất ngày: 14/05/20 ( số 0 thứ năm tương đương với năm 2020 )

cách đọc ngày-tháng-năm trên bình ắc quy GS

cách đọc ngày-tháng-năm trên bình ắc quy GS

Như hình trên mã bình: I217033310113 có ngày sản xuất là: 17/03/2023

Cách đọc mã ngày tháng năm trên bình GS xe gắn máy

cách xem ngày sản xuất bình ắc quy gs xe máy

Cách xem ngày sản xuất bình ắc quy gs xe máy

Mã bình: Y32810231 có ngày sản xuất là : 28/10/2022 ( số 2 là số cuối của năm 2022 )

Cách đọc mã ngày tháng năm trên bình Rocket (xe gắn máy)

Cách đọc mã ngày sản xuất bình ắc quy rocket xe gắn máy

Cách đọc mã ngày sản xuất bình ắc quy rocket xe gắn máy

Ví dụ mã bình là : BK26
B = 2021
K = tháng 11
26 là ngày

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply