Lưu trữ thẻ: đầu kéo

Thay bình ắc quy cho xe container – ắc quy đầu kéo

Đầu kéo – Container Có nhiều loại đầu kéo container (công ten nơ) Đầu kéo Hino 700 Bình N150 x 02 Hyundai HD 700 Đầu kéo Mỹ Thay bằng bình cọc bulong 100ah kín khí 4 cái (bình đề) Mã bình : 31s-800 (cọc bu lông) Xe đầu kéo này còn sử dụng 4 bình […]