Cách câu nhiều bình ắc quy với nhau

Nếu bạn đã từng làm việc với ắc quy, bạn có thể đã bắt gặp các thuật ngữ nối song song, nối tiếp hoặc vừa song song và nối tiếp, nhưng chính xác thì những thuật ngữ này có nghĩa là gì?

Nối tiếp, song song, vừa nối tiếp & song song là hành động kết nối hai hay nhiều bình ắc quy với nhau, nhưng tại sao bạn lại muốn kết nối hai hoặc nhiều bình ắc quy với nhau?

Bằng cách kết nối hai hoặc nhiều ắc quy theo cách nối tiếp, song song hoặc vừa song song & nối triếp, bạn có thể tăng điện áp cao hoặc tăng ampe cao hơn, hoặc thậm tăng cả hai; để sử dụng cho các thiết bị đòi hỏi điện áp cao hoặc ampe cao.

Cách câu, kích đề bình ắc quy ôtô

Tại sao phải kết nối ắc quy nối tiếp ?

Câu bình ắc quy nối tiếp là khi bạn muốn nối hai hoặc nhiều bình lại với nhau để tăng hiệu điện thế của hệ thống ắc quy, việc câu bình nối tiếp không làm tăng dung lượng (ampe) chỉ tăng hiệu điện thế.
Ví dụ: nếu bạn câu 4 bình 12Volt 30Ah, bạn sẽ có điện áp là 48 volt, nhưng dung lượng (ampe) vẵn là 30Ah.

Để thiết lập hệ thống bình nối tiếp, mỗi ắc quy phải có cùng mức điện áp và dung lượng, nếu không đồng đều dẵn đến mau hỏng ắc quy.
Ví dụ: Bạn có thể câu nối tiếp hai 12V-30Ah với nhau nhưng bạn không được câu một bình ắc quy 12V-24Ah với một bình 12V-30ah.

Cách câu bình ắc quy nối tiếp

Để kết nối một nhóm ắc quy nối tiếp, bạn kết nối đầu cực âm của ắc quy này với cực dương của ắc quy khác và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả các ắc quy được kết nối với nhau. Sau đó bạn sẽ nối cáp với cực âm và cực dương còn lại với thiết bị.

Khi sạc ắc quy nối tiếp, bạn cần sử dụng bộ sạc phù hợp với điện áp của hệ thống ắc quy.
Chú ý: Trước khi đưa vào sử dụng, chúng tôi khuyên bạn nên sạc từng ắc quy riêng lẻ để tránh mất cân bằng hệ thống.

Hiện tại ắc quy Kín Khí được lựa chọn sử dụng nhiều cho các hệ thống ắc quy điện áp cao trong nhiều năm, do giá thành thấp hơn so với Pin Lithium.
Chú ý: Khi sử dụng Pin Lithium để bắt nối tiếp cần phải có hệ thống BMS hoặc PCM (cân bằng tải).

Cách câu nhiều bình nối tiếp
Cách câu nhiều bình nối tiếp

Tại sao phải kết nối ắc quy song song ?

Kết nối ắc quy song song là khi bạn kết nối hai hoặc nhiều ắc quy với nhau để tăng công suất ampe giờ, với kết nối ắc quy song song dung lượng sẽ tăng lên, tuy nhiên điện áp của ắc quy sẽ không đổi.

Ví dụ: nếu bạn kết nối 4 ắc quy 12V-100Ah, bạn sẽ nhận được một hệ thống 12V-400Ah.

Cách câu bình ắc quy song song

Khi kết nối song song các ắc quy, cực âm của một ắc quy được nối với cực âm của ắc quy tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy một chuỗi ắc-quy, tương tự cũng được thực hiện với các đầu cực dương, tức là cực dương của một ắc quy với cực dương của ắc quy tiếp theo.
Ví dụ: nếu bạn cần một hệ thống 12V-400Ah, bạn sẽ kết nối song song 04 ắc quy 12V -100Ah với nhau.

Cấu hình ắc quy song song giúp tăng thời lượng cung cấp năng lượng cho thiết bị, nhưng do công suất ampe giờ tăng lên, chúng có thể mất nhiều thời gian để sạc hơn so với ắc quy kết nối nối tiếp.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng! Có ắc quy mắc nối tiếp song song. Kết nối song song nối tiếp là khi bạn kết nối một chuỗi ắc quy để tăng cả điện áp và dung lượng của hệ thống ắc quy.

Cách câu nhiều bình song song
Cách câu nhiều bình song song

Tại sao phải vừa song song & nối tiếp

Khi hệ thống đòi hỏi hiệu điện thế và dung lượng ampe lớn thì chúng ta phải kết nối vừa song song & nối tiếp.

Ví dụ: bạn có thể kết nối 6 ắc quy 6V 100Ah với nhau để cung cấp cho bạn một ắc quy 12V-300Ah, điều này đạt được bằng cách cấu hình hai chuỗi bốn ắc quy.

Trong kết nối này, bạn sẽ có hai hoặc nhiều bộ ắc quy sẽ được cấu hình thành cả hai loạt và song song để tăng dung lượng hệ thống.

Câu bình vừa song song & nối tiếp
Kết nối nhiều bình ắc quy vừa song song & nối tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *