Thay bình ắc quy Ford Laser

Thay bình ắc quy Ford Laser 2003

Ford Laser 2003 sử dụng bình 12 volt 60 hoặc 65 ah, chiều dài 230mm, cọc R,L hay DINL đều gắn được.

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply