Thay bình ắc quy Kia Rio

Thay bình ắc quy xe Kia Rio

bình ắc quy kia rio
Bình ắc quy kia rio 75D23L – 12v65Ah

Bình ắc quy Kia Rio bao nhiêu ampe ?

Chiều dài bình để gắn được cho xe Kia Rio là 230mm, nên gắn những bình có mã như sau:

  • 55D23L (12v-60Ah) – 60 ampe
  • 75D23L (12v-65Ah) – 65 ampe

Bình ắc quy Kia Rio bao nhiêu tiền ?

  • GS MF 55D23L : 1.450.000đ
  • GS MF 75D23L : 1.550.000đ

(giá tham khảo)

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply