Thay bình ắc quy Hyundai Accent

Thay bình ắc quy cho xe Hyundai Accent

Accent 2018

Bình ắc quy theo xe Hyundai Accent 2018

ắc quy amaron
ắc quy amaron

Bình ắc quy Accent bao nhiêu ampe ?

  • Bình AMARON CMF45L-DIN
  • CCA 410A
  • CR 80min
  • 12volt – 45 ampe
Ắc quy theo xe Hyundai Accent
Ắc quy theo xe Hyundai Accent

Ắc quy thay thế

  • GS MF DIN45L ( bằng kích thước bình theo xe )
Ắc quy GS MF DIN45L thay cho xe Accent
Ắc quy GS MF DIN45L thay cho xe Accent

Accent đời 2018 thay được bình lớn hơn với mã : DIN60L

Giá bình ắc quy Huyndai Accent bao nhiêu ? (giá tham khảo)

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply