Thay bình ắc quy Ford Mustang

Bình xe Mustang

Ắc quy theo xe

  • Ắc quy xe Mustang 56 ampe
  • MotorCraft AZ BXT-96R
  • CCA : 590A
  • Kích thước : 230 x 170 x 170 (mm)

Bình thay thế

  • Thay bình có CCA từ 590A vừa với kích thước
  • DIN60L

Giá bình ắc quy xe Mustang

  • Giá tham khảo
  • Đang cập nhật
ắc quy xe ford mustang
Ắc quy xe Ford Mustang

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply