Thay bình ắc quy Chevrolet Trailblazer

Ắc quy xe Trailblazer

Ắc quy thay thế

  • Bình DIN75
  • Bình GS DIN70 ( hơi thấp hơn so với pát bắt bình )

Giống như ắc quy xe Colorado, xe Chevrolet Trailblazer thay được bình lớn hơn (100 ampe), với mã:

  • DIN100 (100ah)
  • 60038

Giá bình ắc quy xe Trailblazer

  • Giá tham khảo
  • DIN75 Đồng Nai : 1.800.000 đ
  • Delkor 57539: 1.850.000 đ
  • Delkor 60038: 2.300.000 đ
Chevrolet Trailblazer
Chevrolet Trailblazer
Bình ắc quy xe Chevrolet Trailblazer
Thay bình ắc quy xe Chevrolet Trailblazer
Bình ắc quy xe Chevrolet Trailblazer thay được bình Din100
Bình ắc quy xe Chevrolet Trailblazer thay được bình Din100

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply