Thay bình ắc quy Captiva LTZ

Chevrolet Captiva LTZ

  • Bình DIN60L – 12V-60Ah
Bình GS DIN60L