Thay bình ắc quy Toyota Wigo

Bình ắc quy theo xe

Xe Toyota Wigo

Xe Toyota Wigo

Thông số bình ắc quy theo xe

Bình nhập theo xe từ Jakarta, Indonesia.

  • Mã bình: 34B20L
  • Điện thế: 12v
  • Dung Lượng: 28ah

Bình ắc quy thay thế

Thay bình ắc quy Rocket cho xe Toyota Wigo

Thay bình ắc quy Rocket cho xe Toyota Wigo

Thay ắc quy GS cho xe Toyota Wigo

Thay ắc quy GS cho xe Toyota Wigo

  • GS: 44B19L (12v-40ah)
  • Đồng Nai: 44B20L (12v-43ah)
  • Rocket: 44B19L (12v-40ah)
  • Delkor: DF40AL (12v-40ah)

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply