Lưu trữ thẻ: nổ ắc quy

Các nguyên nhân gây nổ bình ắc quy

Chập điện Thường là dây âm chạm vào dây dương hoặc ngược lại. Khi này ắc quy phóng một dòng rất lớn, gây phát tia lửa điện, gây nóng bình một cách nhanh chóng và có thể phát nổ như : khi khởi động động cơ đề bị kẹt, lúc này dòng điện tạo ra […]