Lưu trữ thẻ: cca

CCA là gì ?

    Định nghĩa CCA của bình ắc quy Ý nghĩa CCA trong bình ắc quy (Cold Cranking Amps – Dòng khởi động lạnh): là cường độ dòng điện mà ắc quy cung cấp trong vòng 30 giây ở 0°F (-17,78°C), trong khi điện áp vẫn trên 7,2 volt. Ví dụ: Chẳng hạn một ắc […]