Thay bình ắc quy MG4

Thông số bình ắc quy theo xe

  • Mã bình: DIN45L (12v-45ah)
  • CCA: 450A
  • Kích thước: 207 x 175 x 175 (mm)
Bình ắc quy xe MG4

Bình ắc quy xe MG4

Bình ắc quy thay thế

GS MF DIN45L

  • Điện áp: 12v-45ah
  • Kích thước: 207 x 175 x 175 (mm)

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply