Thay bình ắc quy Lexus 430

Lexus LS 430

Thay bình ắc quy cho xe Lexus LS 430

Bình ắc quy LS 430 bao nhiêu ampe ?

  • Lexus 430 sử dụng bình 75 ampe
Lexus 430
Lexus 430

Bình thay thế

  • Bình GS MF 85D26R hay Delkor: 120D26R
  • 12v-75Ah

Bình ắc quy LS 430 giá bao nhiêu ?

Bình ắc quy Lexus có giá (tham khảo):
GS MF 85D26R: ~ 1.700.000đ
Delkor 95D26R: ~ 1.700.000đ

bình ắc quy Lexus 430
Bình ắc quy Lexus 430

Chú ý: Nuôi nguồn khi thay bình !

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply