Thay bình ắc quy Kia Morning

Kia Morning

  • Bình theo xe : Đồng Nai 44B20L ( cọc nghịch, cọc nhỏ ).
  • 12Vol -43Ah.
  • Cọc thuận R kéo dây vẫn gắn được.
Ắc quy theo xe Kia Morning
Bình ắc quy theo xe Kia Morning

Đế bình Kia Morning
Chú ý : Do Kia Morning không sử dụng “Pat” bắt bình phía trên, nên khi mua bình tự ráp, bình phải có “Gờ” phía dưới để cố định bình.

Đế bình Kia Morning
Đế gắn bình Kia Morning

Thay bình GS MF 44B19L : 12v40Ah

Thay bình GS MF 44B19L cho Kia Moring
Thay bình GS MF 44B19L cho Kia Moring

Thay bình Đồng Nai 44B20L

Hay thay Delkor DF40AL

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply