Thay bình ắc quy Kia Avante

Kia Avante 2012

Thông số bình ắc quy:

  • Mã bình: 55D23L
  • 12V-60ah
  • Kích thước: 230x173x225 (mm)
Bình ắc quy Kia Avante 2012
Bình ắc quy Kia Avante 2012
Kia Avante 2012
Kia Avante 2012

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply