Thay bình ắc quy Hyundai Getz

Thay bình ắc quy cho xe Hyundai Getz
Bình ắc quy Getz bao nhiêu ampe ?
Xe Hyundai Getz sử dụng mã bình 55D23L, 12 volt 60ah
Giá bình ắc quy xe Getz bao nhiêu ?

  • GS MF 55D23L : 1.500.000đ
  • Delkor 55D23L
ắc quy Hyundai Getz
ắc quy Hyundai Getz

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply