Thay bình ắc quy xe Honda Brio

Bình ắc quy cho xe Honda Brio
Thông số bình theo xe:
Bình nhập theo xe từ Indonesia
Bình ắc quy Brio bao nhiêu ampe ?
Dung lượng bình: 30ah

Ắc quy thay thế gắn được cho xe Brio

GS: 44B19L (12v-40ah)
Delkor: DF40AL (12v-40ah)

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply