Ắc quy Hitachi

Hitachi Storage Battery (Thailand) Co.,Ltd

Ắc quy Hitachi được sản suất tại Thailand, theo công nghệ tiêu chuẩn của Hitachi Nhật Bản.

SMF Series – Ắc quy miễn bảo dưỡng, không cần bổ sung nước
ModelNominal Voltage
(V)
20HR
Capacity
(Ah)
CCA
(A)
Max Measurements (mm)Weight*
(kg)
Height (Max)Box HeightWidthLength
42B19R/L12353202272001251859.0
60B24R/L124845022720012723612.1
80D23R/L126455022520017123015.5
90D26R/L127361022520017125817.1
105D31R/L128267022520017130320.0

*Including electrolyte

MF Series – Standard battteries and mounted in many passenger cars
ModelNominal Voltage
(V)
20HR
Capacity
(Ah)
CCA
(A)
Max Measurements (mm)Weight*
(kg)
Height (Max)Box HeightWidthLength
40B19R/L12332902272001251858.5
46B24R/L124540022720012723611.4
55D23R/L126042022520017123014.3
80D26R/L126855022520017125816.7
75D31R/L127358022520017130318.5
95D31R/L127763022520017130319.5
105D31R/L128267022520017130320.0

*Including electrolyte

ISS Series

Batteries for ISS (Idling Stop and Start System) cars.
Introduced technology from Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd., which is parent company of Hitachi Storage Battery (Thiland) Co., Ltd.

ModelNominal Voltage
(V)
20HR
Capacity
(Ah)
CCA
(A)
Max Measurements (mm)Weight*
(kg)
Height (Max)Box HeightWidthLength
Q-85125862022520017123018.1

*Including electrolyte

Mục nhập này đã được đăng trong hitachi và được gắn thẻ .