Thay bình ắc quy Ford Transit

Ford Transit

Thông số ắc quy

Bình ắc quy xe Ford Transit sử dụng 2 bình ắc quy hệ 12 volt, một bình dùng để khởi động (đề), một bình dùng đèn. Bình phía sau là bình đề.

  • Bình theo xe: bình ắc quy Đồng Nai PINACO DIN65 (12V-60ah)
  • Bình thay thế:
    – Đồng nai DIN65 (12v-65ah)
    – GS DIN70L (12v70ah)
    – Delkor : 56530

Giá bình ắc quy

  • DIN65 Đồng Nai : 1.600k
  • GS DIN70 : 1.500K
Ắc quy Ford Transit
Ắc quy Theo Xe Ford Transit
Bình theo xe Ford Transit

Bình theo xe Ford Transit

Thay ắc quy GS cho xe Ford Transit

Thay ắc quy GS cho xe Ford Transit

Thay ắc quy Delkor cho xe Ford Transit
Thay ắc quy Delkor cho xe Ford Transit 75Ah

Vị trí câu bình xe Ford Transit

Vị trí cấu bình nằm phía trước đầu xe, mở nắp ca pô thấy liền 🙂

Vị trí câu bình xe Ford Transit

Vị trí câu bình xe Ford Transit

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply