Thay bình ắc quy Ford Transit

Ford Transit

Thông số ắc quy

Bình ắc quy xe Ford Transit sử dụng 2 bình ắc quy hệ 12 volt, một bình dùng để khởi động (đề), một bình dùng đèn. Bình phía sau là bình đề.

  • Bình theo xe: bình ắc quy Đồng Nai PINACO DIN65 (12V-60ah)
  • Bình thay thế:
    – Đồng nai DIN65 (12v-65ah)
    – GS DIN70L (12v70ah)
    – Delkor : 56530

Giá bình ắc quy

  • DIN65 Đồng Nai : 1.600k
  • GS DIN70 : 1.500K
Ắc quy Ford Transit
Ắc quy Theo Xe Ford Transit
Bình theo xe Ford Transit

Bình theo xe Ford Transit

Thay ắc quy GS cho xe Ford Transit – DIN70L
Thay ắc quy Delkor cho xe Ford Transit
Thay ắc quy Delkor cho xe Ford Transit 75Ah

About the author: Tuấn Trần
Kinh doanh bình ắc quy !
Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply