Công thức tính thời gian sử dụng ắc quy

Tính thời gian sử dụng ắc quy

t = (A.V. η)/P

– t : là thời gian sử dụng điện từ ắc quy (Hour)
– A: Dung lượng ắc quy (Ah)
– V: Điện áp ắc quy (Volt)
– P: Công suất tải (W)
– η: Hệ số sử dụng ắc quy. Thông thường η=0,7

Ví dụ: Bạn có thiết bị điện 60w, bình ắc quy 12v-100Ah, vậy acquy 100ah dụng được bao lâu ?

t = (12(V) x 100(Ah) x0,7)/60(W) = 14h

vậy thời gian sử dụng bình ắc quy N100 = 14 giờ

Khi biết được 2 trong 4 giá trị (V,P,R,I) thì dựa vào bảng công thức ta dể dàng tính các giá trị còn lại: volts, ampe, watts, R

Tính Apme
12 watts/12 volts = 1 amp
Tính watts
1 amp * 110 volts = 110 watts
Tính volts
100 watts/10 amps = 10 volts

About the author: Tuấn Trần Kinh doanh bình ắc quy ! Xây dựng quản lý web site !

0 comments… add one

Leave a Reply