Thay bình ắc quy Cruze

Chevrolet Cruze

  • Xe sử dụng dòng DIN
  • CCA : 525A
  • 12v-60Ah
Thông số bình acquy chevrolet cruze
Thông số bình ắc quy xe Chevrolet Cruze
Ắc quy xe Chevrolet Cruze
Ắc quy xe Chevrolet Cruze

Do hộc bình dài, nên có thể thay thế bình 65Ah

Bình ắc quy Cruze
Bình ắc quy Cruze