Bình Ắc Quy

Thay bình ắc quy Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado TX.L 2015

Ghi chú: Khi thay bình cần nuôi nguồn, tránh tình trạng mất garanti, máy giật

Thông số bình ắc quy theo xe Land Cruiser Prado TX.L
Thông số bình ắc quy theo xe Land Cruiser Prado TX.L
Bình ắc quy theo xe Toyota Land Cruiser Prado TX.L – 55D23L – MF

Bình ắc quy thay thế

Thay bình ắc quy Land Cruiser Prado TX.L 2015
Exit mobile version